Varol, M.Bahaüddin. “İslam Tarihi’nin İlk İki Asrında Ehl-I Beyt’e İdeolojik Yaklaşımlar”. Marife 4, no. 3 (Aralık 31, 2004): 71-89. Erişim Ekim 22, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/216.