Güneş, Kamil. “Mu’tezilî Düşüncede Kur’ân’ın Yaratılmışlığıyla İlgili Belirlenen Aklî Çerçeve Ve Bunun Bilimsel Değeri”. Marife 1, no. 2 (Eylül 30, 2001): 73-98. Erişim Ekim 29, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/22.