Okumuş, Mesut. “Şiî Ve Sünnî Müfessirlerin Ehl-I Beyt’le İlgili Bazı Ayetlere Yaklaşımları Üzerine”. Marife 4, no. 3 (Aralık 31, 2004): 203-224. Erişim Mayıs 30, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/224.