Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ve Ali Dadan. “Osmanlılar’da Nakîbü’l-Eşraflık”. Marife 4, no. 3 (Aralık 31, 2004): 431-438. Erişim Ekim 20, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/241.