Kılıç, Muharrem. “Hukukî Görüş Ayrılıkları (İhtilâf) Ve Hilafa Riayet (Mürââtü’l-Hilâf) İlkesi Konusunda Şâtıbî’nin Yaklaşımı”. Marife 5, no. 2 (Eylül 30, 2005): 55-73. Erişim Mayıs 26, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/263.