Bilgin, Vejdi. “Gelenek Ve Din: Türkmenistan’ın Dinî Hayatında Geleneğin Rolü”. Marife 5, no. 2 (Eylül 30, 2005): 101-124. Erişim Şubat 17, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/265.