Bilgin, Vejdi. “Gelenek Ve Din: Türkmenistan’ın Dinî Hayatında Geleneğin Rolü”. Marife 5, no. 2 (Eylül 30, 2005): 101-124. Erişim Ekim 15, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/265.