Güney, Necmeddin. “Bilgisayar Ortamındaki İslâmî İlimler Konulu Arapça Program Ve CD’ler Üzerine”. Marife 5, no. 2 (Eylül 30, 2005): 153-185. Erişim Eylül 22, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/267.