Karadaş, Cağfer. “Mezhep-İsim Münasebeti Ve Ehl-I Sünnet Topluluğuna Verilen İsimlere Dair Bir Değerlendirme”. Marife 5, no. 3 (Aralık 31, 2005): 7-24. Erişim Mayıs 31, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/276.