Demircan, Adnan. “Ali B. Ebî Tâlib’in Siyasî Faaliyetleri Bağlamında Ehl-I Sünnetin Tarih Okuma Biçimi Üzerine”. Marife 5, no. 3 (Aralık 31, 2005): 115-134. Erişim Ekim 20, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/281.