Türcan, Talip. “Sünnî Ve Mu’tezilî Fıkıh Usûlünün Tanımlanmasında Bir Kriter Olarak Şer’îlik Algısı Ve İbâha Alanının Şer’îliği Sorunu Bağlamında Bir Örnekleme”. Marife 5, no. 3 (Aralık 31, 2005): 195-211. Erişim Ekim 19, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/285.