Korkmaz, Sıddık. “Sınırları Belirlenemeyen Dinî Bir Oluşum: Ehl-I Sünnet ve’l-Cemaat”. Marife 5, no. 3 (Aralık 31, 2005): 377-392. Erişim Temmuz 2, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/294.