Zorlu, Cem. “Mevkıfu’l-Hulefâi’l-Abbâsiyyîn Min Eimmeti Ehli’s-Sünneti’l-Erbaa Ve Mezâhibihim Ve Eseruhû fi’l-Hayâti’s-Siyâsiyye fi’d-Devleti’l-Abbâsiyye, Abdulhüseyin Ali Ahmed”. Marife 5, no. 3 (Aralık 31, 2005): 459-462. Erişim Ağustos 7, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/302.