El-Konevî, Nûh Bin Mustafa, ve Veysel Kaya. “Risâle-I Necâti’l-Mütehayyirîn”. Marife 5, no. 3 (Aralık 31, 2005): 473-476. Erişim Eylül 22, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/305.