Koşum, Adnan. “Ahkâm-ı Hamse Ile Kant’ın Ödev Ahlâkını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi”. Marife 6, no. 1 (Mayıs 31, 2006): 77-95. Erişim Ekim 29, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/309.