Gezgin, Ali Galip. “"Müddessir, 74/4. Ayetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme "Nass-Olgu" Örtüşmesi Ve "Yorum Etiği" Açısından”. Marife 6, no. 1 (Mayıs 31, 2006): 127-144. Erişim Mayıs 27, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/311.