Evkuran, Mehmet. “Ehl-I Sünnet Kelâm’ında Siyaset Anlayışı -Vücûbu’l-İmâme (Yönetimin Gerekliliği) Ekseninde Bir Değerlendirme-”. Marife 6, no. 2 (Eylül 30, 2006): 21-38. Erişim Ekim 22, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/321.