Kılıç, Muharrem. “Zihinsel Bir Patoloji: Medeniyet Algımız Açısından Oksidentalist Söylemin İmkânsızlığı/Köksüzlüğü”. Marife 6, no. 3 (Aralık 31, 2006): 123-134. Erişim Temmuz 9, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/339.