Yavuz, Şevket. “İslâm’ın Ötekileştirmeye Meydan Okuması Veya "Ontolojik Öteki"den "Vasıfsal Öteki"Ne İntikalin Macerası”. Marife 6, no. 3 (Aralık 31, 2006): 135-156. Erişim Temmuz 5, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/340.