Koç, Mustafa. “Din Psikolojisi Açısından Psikanaliz Ve Din Bağlamında S. Freud’un "Totem Ve Tabu" Adlı Eseri Üzerine Bazı Tespitler”. Marife 1, no. 3 (Aralık 31, 2001): 67-83. Erişim Aralık 9, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/36.