Kaplan, Doğan. “Arapların Gözünde Haçlı Seferleri, Amin Maalouf (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay)”. Marife 6, no. 3 (Aralık 31, 2006): 459-460. Erişim Temmuz 5, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/362.