Düzgüner, Sevde. “Mevlevî Semâ Âyini’nin İnsan Psikolojisine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”. Marife 7, no. 3 (Aralık 31, 2007): 195-214. Erişim Şubat 17, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/402.