Güllüce, Hüseyin. “Mesnevî, Mesnevîhanlık Ve Dârülmesnevîler”. Marife 7, no. 3 (Aralık 31, 2007): 287-304. Erişim Ağustos 4, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/407.