Göztepe, Yüksel. “Mevlânâ’da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, Nuri Küçük”. Marife 7, no. 3 (Aralık 31, 2007): 352-357. Erişim Ekim 19, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/415.