Kahraman, Abdullah. “Klasik Fıkıh Doktrininde Kadının Namazda İmamlık Yapma Hakkı”. Marife 8, no. 1 (Mayıs 31, 2008): 167-188. Erişim Aralık 6, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/429.