Bekiryazıcı, Eyüp. “Bazı İslam Filozoflarının Tenasüh Nazariyesine Yaklaşımları”. Marife 8, no. 1 (Mayıs 31, 2008): 203-219. Erişim Temmuz 2, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/431.