et-Tahâvî, Ebû Cafer, ve Fikret Karapınar. “"Kur’ân’dan Başka Hiçbir Vahyin Bulunmadığı" Rivâyeti Üzerine”. Marife 8, no. 1 (Mayıs 31, 2008): 221-224. Erişim Mart 29, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/432.