Macit, Yusuf. “Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”. Marife 8, no. 2 (Eylül 30, 2008): 85-98. Erişim Temmuz 7, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/439.