Yıldırım, Kadri. “Eyyâmu’l- Arab (Arap Savaşları) Bağlamında Zûkâr Savaşı Ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”. Marife 8, no. 2 (Eylül 30, 2008): 125-154. Erişim Temmuz 2, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/441.