Kızılkaya, Necmettin. “İslamî Hükümlerin Esas Ve Hikmetleri, Kavâidü’l-Ahkâm Fî Mesâlihi’l Enâm, İzzeddin İbn Abdüsselâm (Trc. Süleyman Kaya-Soner Duman)”. Marife 8, no. 2 (Eylül 30, 2008): 239-250. Erişim Mayıs 30, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/445.