Arıkan, Adem. “Osmanlı Kadısı/Müderrisi Maruf B. Ahmed’in İmâmiyye Şîasına Eleştirileri”. Marife 8, no. 3 (Aralık 31, 2008): 331-348. Erişim Mayıs 26, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/462.