Furat, Ahmet Hamdi. “Hicri Dördüncü/Beşinci Asırda İmâmiyye-Hanefî Polemiğine Bir Örnek "Şeyh El-Müfîd’e Ait El-Mesâ’ilu’s-Sâğâniyye İsimli Risâle"”. Marife 8, no. 3 (Aralık 31, 2008): 349-365. Erişim Mayıs 26, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/463.