Özpınar, Ömer. “Haydar Hubbullâh, Nazariyyetu’s-Sünne Fi’l- Fikri’l-İmâmiyyi’ş-Şî’î (Et-Tekevvun Ve’s-Sayrûra)”. Marife 8, no. 3 (Aralık 31, 2008): 442-449. Erişim Mayıs 31, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/468.