Et-Tayyâr, Müsâid b. Süleyman b. Nâsır, ve Ahmet Küçük. “Et-Tefsîr Bi’l-Me’sûr Ve Et-Tefsîr Bi’r-Re’y Kavramları Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım”. Marife 9, no. 2 (Eylül 30, 2009): 227-241. Erişim Mayıs 26, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/493.