Baltacı, Burhan. “Haberî Sıfatlar Bağlamında Gazzâlî’nin (505/1111) "Selef" Tanımının Değerlendirilmesi”. Marife 9, no. 3 (Aralık 31, 2009): 111-123. Erişim Ekim 26, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/503.