Kavak, Özgür. “Modernleşme Öncesi Dönemde Tecdîd Meseleleri:Suyûtî’nin Et-Tenbie’si Çerçevesinde Bir İnceleme”. Marife 9, no. 3 (Aralık 31, 2009): 157-172. Erişim Aralık 9, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/506.