Korkmaz, Sıddık. “Said Nursî’nin Selef Anlayışı Ve Vehhâbîlik Eleştirisi”. Marife 9, no. 3 (Aralık 31, 2009): 277-292. Erişim Aralık 15, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/512.