İğde, Muhyettin. “Selefîlik İslam Köktenciliğin Tarihi Temeller, Mehmet Zeki İşcan”. Marife 9, no. 3 (Aralık 31, 2009): 347-353. Erişim Kasım 12, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/515.