Girîdî, Sırrı, ve Lütfü Cengiz. “Rûh”. Marife 10, no. 1 (Mayıs 31, 2010): 247-266. Erişim Ekim 20, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/536.