Gürkan, Nejdet. “Kur’ân’ın Anlaşılırlığı Bağlamında İslâm Geleneğinde Dil Olgusu Ve "Beyân" Kavramı”. Marife 10, no. 2 (Eylül 30, 2010): 67-96. Erişim Ekim 20, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/540.