Batar, Yusuf. “Öğrencilerin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri (Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması)”. Marife 10, no. 2 (Eylül 30, 2010): 109-128. Erişim Ekim 26, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/542.