Çalışkan, İsmail. “Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü Ve Tefsir Çalışmaları (13-18. Yüzyıllar) Sempozyumu (İstanbul, 02-06 Ağustos 2010)”. Marife 10, no. 2 (Eylül 30, 2010): 241-246. Erişim Ekim 20, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/551.