Yaltkaya, Mehmed Şerafeddin, ve Necati Şahin. “Kelam: İctimâî İlm-I Kelam”. Marife 10, no. 2 (Eylül 30, 2010): 247-253. Erişim Ekim 25, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/552.