Yıldırım, Tamer. “İlahi Naslar Bağlamında Özgürlük Ve Adalet Anlayışının Yeniden Tesisi: Mahmud Muhammed Taha Örneği”. Marife 10, no. 3 (Aralık 31, 2010): 221-243. Erişim Mayıs 26, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/562.