Kayacan, Murat. “Sağ(cılık) Ve Sol(culuk) Kavramları Ile Bu Kavramların Kur’an Meallerindeki Kullanımları”. Marife 10, no. 3 (Aralık 31, 2010): 291-306. Erişim Mayıs 25, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/566.