Rızâîpûr, Mehdî-İ, ve İbrahim Kunt. “İmam Humeynî’nin Bakış Açısından Kur’an Te’vilinin Yöntem Ve Dayanakları”. Marife 10, no. 3 (Aralık 31, 2010): 395-406. Erişim Eylül 18, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/571.