Gündüzöz, Soner. “Modern Bir Retorik Okuması Olarak Hadis Rivayetlerinde Anlatım Tekniklerinin Varlığı Sorunu -Hudeybiye Antlaşması Örneği-”. Marife 11, no. 1 (Mayıs 31, 2011): 9-30. Erişim Eylül 27, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/578.