Kırış, Şemsettin. “Peygamber Sevgisinin Bir Tezahürü: Teberrük”. Marife 11, no. 1 (Mayıs 31, 2011): 189-200. Erişim Mayıs 31, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/588.