Mir-Kasımov, Orkhan, ve Nihat Uzun. “Hurûfî Musa: Kur’ân Ve Kitâb-ı Mukaddes’in Geç Dönem Ortaçağa Ait "Sapkın" Yorumuna Bir Örnek”. Marife 11, no. 2 (Haziran 30, 2011): 179-202. Erişim Eylül 18, 2019. https://www.marife.org/marife/article/view/599.