Acar, Yusuf. “İnanç Ve Düşünce Ayrılığına Yol Açan Sebepler Üzerine Anlamacı Ve Bütüncü Bir Yaklaşım: Batalyevsî Ve Et-Tenbîh Adlı Risalesi”. Marife 11, no. 3 (Aralık 31, 2011): 77-106. Erişim Temmuz 2, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/605.