Topuz, İlhan. “Dindarlık Tipolojilerini Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması -Gazali’nin Anlayışına Göre-”. Marife 11, no. 3 (Aralık 31, 2011): 175-189. Erişim Mart 30, 2020. https://www.marife.org/marife/article/view/610.